Valikko Sulje

Evidensia palkitsi eläinlääketieteen opiskelijan

Henrik Meriläinen vastaanotti Evidensia Stipendin Eläinlääkäripäivien yhteydessä. Kuvassa Evidensian eläinlääketieteellinen johtaja Mirja Kaimio, stipendiaatti Henrik Meriläinen sekä Evidensian toimitusjohtaja Jukka Toivanen.

Stipendi luovutettiin Meriläiselle Eläinlääkäripäivien yhteydessä keskiviikkona 13.12.
Tuore stipendiaatti on ottanut aktiivisesti osaa järjestötoimintaan heti opintojensa alusta lähtien. Hänet on valittu Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistyksen (EKY) edustajana Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) edustajistoon, jossa hän toimii HELP-edustajistoryhmän varapuheenjohtajana. Alan työkokemusta hän on kartuttanut Helsingin yliopiston HiLIFE-instituutin koe-eläinkeskuksessa tutkimusmestarina. Kandidaatintutkielmansa Meriläinen teki aiheesta Kalojen sosiaalinen stressi.
– Tällä hetkellä minua kiinnostaa erityisesti erikoistuminen eksoottisten eläinten hoitoon. Olen myös kiinnostunut eläinlääkäreiden asioihin ja eläinten hyvinvointiin vaikuttamisesta, joten tällaistakin työtä olisi erittäin motivoivaa tehdä opintojen jälkeen, Meriläinen sanoo.
Meriläiselle ovat opinnoissa edistymisen ohella tärkeitä hyvien suhteiden luominen sekä kollegiaalisuus, sillä hän uskoo järjestötoiminnan tukevan eläinlääkärin tutkinnon tarjoamia mahdollisuuksia.
– Hyvä eläinlääkäri on asiantunteva ja kouluttaa ja kehittää itseään jatkuvasti. Hän ottaa huomioon sekä eläimen että omistajan. Mielestäni on lisäksi tärkeää olla innostava ja helposti lähestyttävä kollega muille, sillä kukaan ei voi osata kaikkea ja on tärkeää pystyä konsultoimaan myös muita.

Evidensia Stipendillä palkitaan vuosittain eläinlääketieteen opiskelija, joka osoittaa toiminnassaan ahkeruutta, aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Opinnoissa edistymisen lisäksi valintaperusteissa korostetaan muun muassa aktiivisuutta järjestötoiminnassa ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Evidensia Eläinlääkäripalveluiden nimeämään stipendiraatiin kuuluivat raadin puheenjohtaja, klinikkajohtaja ja eläinlääkäri Ira Kallio-Kujala, opiskelijajärjestöjen EKY ja Suolet puheenjohtajat Jussa-Pekka Virtanen ja Essi Lautala, Suomen Eläinlääkäriliiton toiminnanjohtaja Marjatta Vehkaoja, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetusasioista vastaava varadekaani Mirja Ruohoniemi, Evidensian henkilöstöpäällikkö Helena Tani sekä Evidensian eläinlääketieteellinen johtaja Mirja Kaimio.

Seuraava Evidensia Stipendi jaetaan joulukuussa 2018.